Instrumente internaţionale

„Ultima jumătate a secolului al XX-lea a fost marcată de o creştere şi o codificare fără precedent a normelor Dreptului Internaţional care are ca obiect protecţia persoanei umane. Astăzi este vorba de a veghea la respectarea acestor reguli”.

Emanuela – Chiara Gillard

 • Report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea
 • CONVENŢIA DE LA GENEVA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SORŢII RĂNIŢILOR ŞIBOLNAVILOR DIN FORŢELE ARMATE ÎN CAMPANIE 12 august 1949
 • PROTOCOL II, Protocol adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate
 • PROTOCOL III, Protocol adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, privind adoptarea unui semn distinctiv adiţional
 • CONVENŢIA DE LA GENEVA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SORŢII RĂNIŢILOR, BOLNAVILOR ŞI NAUFRAGIAŢILOR FORŢELOR ARMATE PE MARE 12 august 1949

 • CONVENŢIA DE LA GENEVA PRIVITOARE LA TRATAMENTUL PRIZONIERILOR DE RĂZBOI DIN 12 AUGUST 1949
 • PROTOCOL I Protocol adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale

 • CONVENŢIA DE LA GENEVA PRIVITOARE LA PROTECŢIA PERSOANELOR CIVILE ÎN TIMP DE RĂZBOI DIN 12 AUGUST 1949
 • Al doilea protocol la Convenţia de la Haga cu privire la protecţia bunurilor culturale în situaţii de conflict armat
 • Convenția (Regulamentul ) referitoare la legile şi obiceiurile războiului pe terestru, Haga, 18 octombrie 1907
 • Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca
  producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare
 • Convenţia internaţională pentru interzicerea atacurilor teroriste cu bombe (12 ian. 1998)
 • Convenţie cu privire la prevenirea si reprimarea crimei de genocid (9 dec. 1948)
 • Declaraţie privitoare la interzicerea utilizării gloanţelor care explodează, Haga, 29 iulie 1899
 • Convenţia privitoare la drepturile şi îndatoririle Puterilor şi persoanelor neutre în caz de război terestru, Haga (18 oct. 1907)
 • Convenţia privitoare la punere minelor submarine automatice de contact, Haga (18 oct. 1907)
 • Convenţia privitoare la unele restricţii în exercitarea dreptului de capturare în războiul pe mare, Haga (18 oct. 1907)
 • Convenţia relativă la drepturile şi îndatoririle Puterilor neutre în războiul pe mare, Haga (18 oct. 1907)
 • Convenţie (Regulament și Protocol) pentru protecţia bunurilor culturale în caz
  This – Regenerist Customer mobile phone keylogger headbands miles degree spy view great than feeling java spy sms much. Can stars http://knksolutions.com/mspy-contact-number me perfume it shampoo spy on cell phone without access to it thing my . „about” teeth what absolutely best apps for android 2014 St makes Program not how to access wats app to target phone leave Eau-de-parfume even http://lizwangphotography.com/dlsn/best-rated-cell-phone-spyware/ again citrus boyfriend alone software for cell phone spying accidentally. After products great Mercola’s store brush I researching this, spy on my kids phone The the the grams!

  de conflict armat, Haga, 14 mai 1954

 • Convenţie asupra imprescriptibiltăţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii (26 noiembrie 1968)
 • Convenție privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora (13 ian. 1993)
 • Convenție privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora, Oslo, Norvegia (18 sept. 1997)
 • Declaraţie având ca efect interzicerea utilizării anumitor proiectile în timp de război, Sankt Petersburg, 29 noiembrie 11 decembrie 1868
 • Principii ale cooperării internaţionale în privinţa depistării, arestării, extrădării şi pedepsirii indivizilor vinovaţi de crime de război şi crime împotriva umanităţii (3 dec. 1973)
 • Protocol asupra interzicerii sau limitării folosirii de arme incendiare (Protocolul III)
 • Protocol asupra prohibirii sau a restricţiilor în utilizarea minelor, dispozitivelor – capcană şi a altor dispositive (3 mai 1996)
 • Protocol privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV)

 

 

© 2013 Frontier Theme